Atatürk ile Bir Gün Yeşil Efendi Konağı Müzesi

Çağdaş müze tasarımı, teknik ayrıntılar kadar; tematik konseptlerin, tarihsel, belge nitelikli ayrıntıların ve teknolojik sergileme yöntemlerinin aynı süreç içerisinde geliştirildiği zorlu aşamaların bütünüdür. Atatürk ile Bir Gün Yeşil Efendi Konağı’nda söz konusu tüm süreçler başarıyla geliştirilmiş; ziyaretçilere, yaşayacakları müze deneyiminin unutulmaz kılınmasına çalışılmıştır. Ziyaretçiler, Eskişehir’in seyahatname yazarlarınca anlatılmaya başlandığı 16. yüzyıldan, Kurtuluş Savaşı’na tanıklık ettiği yıllara kadar olan tarihsel süreci, fotoğraf ve belgelerle takip edebileceklerdir. Aynı zamanda “Artırılmış Gerçeklik” teknolojisi ile Atatürk ve Eskişehir’in Kurtuluş Savaşı yıllarının önemli isimlerinden Sipahizâde Halil İbrahim Efendi’nin yanında fotoğraf çektirerek tarihe tanıklık edebileceklerdir.

Odunpazarı Belediyesi

 

Tarih: 27 Ağustos 2018

Teknik: Artırılmış Gerçeklik